Fastighetsägare

För dig som äger fastigheter kan vi vara din trygghet när det kommer till elservice. Vi erbjuder kompletta installationer för ändamålsenliga lokaler av belysning, kraft och data. Behöver ni ha en hjälpande hand utöver ordinarie arbetstid ställer vi alltid upp och löser problem.

Belysningsinstallationer

Om- & Tillbyggnationer av lokaler

Elinstallationer anpassat för ändamålet

Datainstallationer

Årliga rutinkontroller av Er elanläggning

Service för fastighetsägare

Välkomna att kontakta oss med ditt uppdrag!